Διεύθυνση επικοινωνίας

Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολόγων
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Νέα Πτέρυγα
Γραφείο 1α
54124
Θεσσαλονίκη

Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με τη Γραμματέα της Εταιρείας

Γραμματέας

Ελπίδα Λουπάκη
Επίκουρη καθηγήτρια
Α.Π.Θ

e-mail: eloupaki@frl.auth.gr

Τηλέφωνο: +30 2310-99.75.28

Αφήστε το μήνυμά σας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Νέα Πτέρυγα
Γραφείο 1α
54124
Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310-99.75.28
e-mail: eloupaki@frl.auth.gr