Αρχική

Η Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολογίας ιδρύθηκε το 2011 και μέλη της είναι φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται συστηματικά με κάποιο γνωστικό πεδίο που συνδέεται άμεσα με τη μεταφρασεολογία.

Στόχος της Εταιρείας είναι να λειτουργήσει ως πεδίο ανταλλαγής απόψεων και προβληματισμών για διδάσκοντες, ερευνητές και επαγγελματίες στους τομείς της μετάφρασης και της διερμηνείας. Επίσης, να αποτελέσει ένα ουσιαστικό μέσο για την ανάδειξη της σημασίας, της χρησιμότητας και της πολυπλοκότητας της μετάφρασης καθώς και του σημαντικού ρόλου που καλείται να επιτελέσει στη σύγχρονη κοινωνία. 

Ειδικότερα, η Εταιρεία επιδιώκει:

 • την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στους τομείς της μετάφρασης και της διερμηνείας,
 • τη διευκόλυνση της επαφής μεταξύ επαγγελματικών και ακαδημαϊκών φορέων στους εν λόγω τομείς,
 • την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ζητήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στη μετάφραση και τη διερμηνεία,
 • την ενημέρωση και συνεργασία σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο για όσα αναφέρονται στη μεταφρασεολογική έρευνα, στα αποτελέσματα και τις εφαρμογές της.

Για την επίτευξη των στόχων της:

 • παρακολουθεί το έργο των Ελλήνων μεταφρασεολόγων και δημοσιεύει τη σχετική ελληνόφωνη και ξενόγλωσση βιβλιογραφία στην ιστοσελίδα της,
 • συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου με δικό της περίπτερο, στο οποίο στεγάζονται ακαδημαϊκά ιδρύματα και σύλλογοι επαγγελματιών μεταφραστών και διερμηνέων της Ελλάδας, ενώ στο πλαίσιο της Έκθεσης διοργανώνει μια σειρά από εκδηλώσεις και δράσεις με σχετικά θέματα (Μάιος 2016),   
 • διοργανώνει την 1η Ημερίδα Νέων Ερευνητών με θέμα "Μετάφραση και Μεταφρασεολογία στον Ελληνόφωνο Χώρο" σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιοεκέμβριος 2016),
 • θεσπίζει Βραβείο καλύτερης μεταπτυχιακής/διδακτορικής εργασίας στη μεταφρασεολογία για ελληνόφωνους ερευνητές.

Τακτικά Μέλη

Home

The Hellenic Society for Translation Studies was founded in 2011 and among its members include people who are regularly engaged in some academic field that pertains to translation studies.

The Association aspires to constitute a space in which trainers, researchers and professionals in the areas of translation and interpreting may exchange views and concerns. It also aspires to constitute a crucial platform to propagate the importance, the usefulness and the complexity of translation, as well as the role translation is called to play in modern society.

More particularly, the Association aims at:

 • promoting scientific research in the fields of translation and interpreting
 • facilitating the contact between professional and academic organizations in the said fields
 • offering consulting services in translation and interpreting teaching and training
 • providing information and promoting collaborations on a Greek level as well as internationally with regard to any research related to translation studies, its outcomes and its applications.

In order to achieve the above, the Association:

 • follows the work of Greek translation studies scholars and publicizes the relative Greek and international bibliographic output on its website
 • participates in the International Book Fair with its own kiosk, where academic foundations and professional translators’ and interpreters’ associations of Greece are represented, and organizes a series of events and actions on relative topics in that framework (May 2016)
 • organizes in collaboration with the Ionian University the 1st Colloquium of Young Researchers entitled “Translation and Translation Studies in the Greek-speaking Area” (December 2016)
 • inaugurates an award for the best postgraduate thesis and/or doctoral dissertation in translation studies by Greek-speaking researchers.

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Νέα Πτέρυγα
Γραφείο 1α
54124
Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310-99.75.28
e-mail: eloupaki@frl.auth.gr