ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑΣ

Hellenic Society for Translation Studies

Λίγα λόγια για την ΕΕΜ

Η Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολογίας (ΕΕΜ) είναι ένα μη κερδοσκοπικό – μη κυβερνητικό σωματείο με στόχο την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στους τομείς της μετάφρασης και της διερμηνείας.

Ιστορικό

Η ΕΕΜ ιδρύθηκε το 2011 από 21 μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που συμμετείχαν στη 2η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων. Επίσημη γλώσσα της ΕΕΜ είναι η ελληνική.

Στόχος

Στόχος της Εταιρείας είναι να αποτελέσει έναν χώρο ανταλλαγής απόψεων για τους τομείς της μετάφρασης και της διερμηνείας, καθώς και ένα μέσο για την ανάδειξη της σημασίας της μετάφρασης.

Επιδιώξεις

H εταιρεία επιδιώκει τη διευκόλυνση της επαφής μεταξύ επαγγελματικών και ακαδημαϊκών φορέων στους τομείς της μετάφρασης και της διερμηνείας. Παρέχει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα εκπαίδευσης στους τομείς αυτούς, ενώ επιδιώκει ενημέρωση και συνεργασία σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο.

Δραστηριότητες

Η ΕΕΜ δημοσιεύει τη σχετική ελληνόφωνη και ξενόγλωσση βιβλιογραφία στην ιστοσελίδα της. Συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, στο Φεστιβάλ Μετάφρασης (στο στάντ «Στέκι της Μετάφρασης» στεγάζονται ακαδημαϊκά ιδρύματα και σύλλογοι επαγγελματιών μεταφραστών και διερμηνέων της Ελλάδας) και διοργανώνει μια σειρά από εκδηλώσεις και δράσεις με σχετικά θέματα.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το καταστατικό 

της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασεολογίας.

Το ΔΣ της ΕΕΜ

Το ΔΣ της ΕΕΜ απαρτίζεται από ακαδημαϊκούς

και επαγγελματίες μεταφραστές και μεταφρασεολόγους.

Ελπίδα Λουπάκη

Πρόεδρος της ΕΕΜ

Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ

Βιλελμίνη Σωσώνη

Αντιπρόεδρος ΕΕΜ

Αναπλ. Καθηγήτρια Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Συμεών Γραμμενίδης

Ταμίας ΕΕΜ

Καθηγητής ΑΠΘ

Ελένη Τζιάφα

Γραμματέας της ΕΕΜ

Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Μαβίνα Πανταζάρα

Μέλος ΔΣ ΕΕΜ

Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Βασίλης Μπαμπούρης

Μέλος ΔΣ ΕΕΜ

Διευθυντής Σπουδών του Κέντρου Εκπαίδευσης Μεταφραστών

meta|φραση

Σταυρούλα Σοκόλη

Μέλος ΔΣ ΕΕΜ

Διδάκτωρ Μεταφρασεολογίας

Μέλη της ΕΕΜ (ενδεικτική παρουσίαση)

4-7 ΜΑΪΟΥ 2023

Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης 2023