Μαβίνα Πανταζάρα

Η Μαβίνα Πανταζάρα είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με γνωστικό αντικείμενο «Μεταφραστική πράξη και νέες τεχνολογίες (γαλλική-ελληνική γλώσσα)». Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, με ειδίκευση στη Γλωσσολογία, και διδάκτορας στις Γλωσσικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου Paris 8 της Γαλλίας.

Η ερευνητική και συγγραφική της δραστηριότητα επικεντρώνεται σε θέματα αντιπαραβολικής μελέτης γαλλικής-ελληνικής, υπολογιστικής γλωσσολογίας, λεξικογραφίας, ορολογίας και μετάφρασης. Έχει συνεργαστεί με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου και με την εταιρεία γλωσσικής τεχνολογίας Neurolingo. Έχει συμμετάσχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα αυτόματης επεξεργασίας της γλώσσας, καθώς και στον σχεδιασμό, σύνταξη και επιμέλεια έντυπων και ηλεκτρονικών λεξικών. Εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους.

Έχει μεταφράσει δοκίμια φιλοσοφίας και ψυχανάλυσης από τα γαλλικά (Paul Ricœur, Colette Soler κ.ά.) για ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Είχε την επιστημονική επιμέλεια για την ελληνική έκδοση του βιβλίου του Michael Cronin, Translation in the Digital Age [Η μετάφραση στην ψηφιακή εποχή, Εκδόσεις Δίαυλος, 2019], σε συλλογική μετάφραση από φοιτήτριες και φοιτητές του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μετάφραση-Μεταφρασεολογία» του ΕΚΠΑ, η οποία έλαβε το Translation Prize 2018 της EST (European Society for Translation Studies).

 

Είναι μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασεολογίας, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) και μέλος του Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου της, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας (ΕΔΟ), καθώς και συντονίστρια της Τεχνικής Επιτροπής του ΕΛΟΤ ΤΕ21 «Ορολογία – Γλωσσικοί πόροι».

 

Mavina Pantazara is an Assistant Professor at the Department of French Language and Literature in the National and Kapodistrian University of Athens (NKUA), where she teaches “Translation and new technologies (French-Greek)”. She is a graduate in Philology with a major in Linguistics (NKUA), and she holds a PhD in Sciences of Language (University of Paris 8, France).

Her main research interests and publications focus on the contrastive study of French-Greek, computational linguistics, lexicography, terminology and translation. She has worked for the Institute for Language and Speech Processing (ILSP) and for the Language Technology company Neurolingo. He has participated in national and European research projects in natural language processing, as well as in the design, compilation and editing of several printed and electronic dictionaries. She is the author of numerous articles in international and Greek journals, conference proceedings and collective volumes.

She has translated essays on philosophy and psychoanalysis by French authors (Paul Ricœur, Colette Soler, etc.) for Greek publishers. She was the scientific editor of the Greek edition of Michael Cronin’s book, Translation in the Digital Age, published by Diavlos Publications (2019), as a collective translation by students of the Interdepartmental Postgraduate Programme “Translation-Translatology” of the NKUA, which received the EST Translation Prize 2018.

 

She is a member of the Executive Board of the Hellenic Society for Translation Studies, the vice president of the Hellenic Society for Terminology (ELETO), a member of ELETO’s General Scientific Council, a member of the Scientific Committee of the Hellenic Terminology Network (EDO), as well as the head of the ISO/TC 37 standardization committee for Greece (Technical Committee TE21 “Terminology – Language Resources” of the Hellenic Organization for Standardization).

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Νέα Πτέρυγα
Γραφείο 1α
54124
Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310-99.75.28
e-mail: secretary@hs4ts.gr

Search