Ελπίδα Λουπάκη

Η Ελπίδα Λουπάκη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στον Τομέα Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Περιγραφική Μεταφρασεολογία – Ορολογία».

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην επαγγελματική μετάφραση από το Institut de Traducteurs dInterprètes et de Relations Internationales του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου και είναι διδάκτορας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας. Από το 2014 έχει λάβει την πιστοποίηση ECQA για τη Διαχείριση Ορολογίας.

Η ερευνητική της δραστηριότητα αφορά τα αντικείμενα της Μετάφρασης κειμένων της ΕΕ, της Διαχείρισης Ορολογίας, της Μετάφρασης Δημοσιογραφικού Λόγου καθώς και της σχέσης Μετάφρασης και Ιδεολογίας. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα, έχει συντονίσει σχέδια ορολογίας σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και είναι μέλος του μητρώου ειδικών επαληθευτών ορολογικής και μεταφραστικής εναρμόνισης του ΕΛΟΤ. Εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους. Έχει μεταφράσει βιβλία από τη γαλλική προς την ελληνική γλώσσα.

Είναι εκπρόσωπος του προγράμματος AGORA για το ΑΠΘ, μέλος της European Society for Translation Studies, της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας και της EAFT.

 

Dr. Elpida Loupaki is an Assistant Professor in Descriptive Translation Studies & Terminology in the School of French, at the Aristotle University of Thessaloniki. She obtained her degree in French Language and Literature from the Aristotle University of Thessaloniki. She was awarded an MA in Professional Translation from the Institut de Traducteurs d’Interprètes et de Relations Internationales at Strasbourg University and she obtained her PhD in Language and Communication from the Aristotle University of Thessaloniki.

She had published several papers in the fields of Terminology Management, EU translation, News Translation as well as Translation and Ideology. She is an ECQA certified Terminology Manager (Advanced Level). She has participated in different European Research programs, such as XENIOS, Arianne, INDEX, TRAMIG. From 2013, she had coordinated several IATE and Terminology Without Borders projects in cooperation with the TermCoord of the European Parliament in the domains of migration, packaging materials, civil law, NLP, Terrorism, etc. She has also coordinated a couple of terminology project in cooperation with WIPO Pearl. She has translated three books from French into Greek and worked in the post-editing of ISO standards.

 

She is a member of the European Society for Translation Studies, a member of the Board of the Hellenic Society for Terminology and President of the Hellenic Society for Translation Studies. She is a member of the scientific committee of the Panhellenic Association of Translators (PEM) and the Greek Network for Terminology. 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Νέα Πτέρυγα
Γραφείο 1α
54124
Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310-99.75.28
e-mail: secretary@hs4ts.gr

Search