Ελένη Τζιάφα

Η Ελένη Τζιάφα http://users.uoa.gr/~eltziafa ) είναι Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο τη μετάφραση στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2020 είναι μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε μεταπτυχιακά προγράμματα στις Επιστήμες της Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Είναι Γραμματέας του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασεολογίας.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον, με ειδίκευση στις «Εφαρμογές της Τεχνολογίας στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας», κάτοχος ΜΒΑ in Finance της École supérieure de commerce et management (Groupe ESCEM), διδάκτορας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Α.Π.Θ. 

Έχει πολυετή πείρα ως επαγγελματίας μεταφράστρια. Έχει μεταφράσει το βιβλίο των Nataly Kelly & Jost Zetzsche «Για να μην είμαστε χαμένοι στη μετάφραση» και το μυθιστόρημα του Patrick Modiano «Ένα Πεντιγκρί». Συμμετείχε σε ποικίλα ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μετάφραση, την τεχνολογία και την εκπαίδευση, την αυτόματη μετάφραση ή με τη βοήθεια Η/Υ, τη γλωσσολογία σωμάτων κειμένων και τις εφαρμογές της στη λεξικογραφία, την επεξεργασία φυσικών γλωσσών, την κριτική ανάλυση λόγου, τη διδασκαλία γλωσσών και την τεχνολογία. Ασχολείται με τη χρήση εργαλείων και μεθόδων της γλωσσολογίας σωμάτων κειμένων σε ζητήματα που αφορούν τη μετάφραση, την ανάλυση λόγου και την εκμάθηση γλωσσών, την οπτικοακουστική μετάφραση και την εκπαίδευση μεταφραστών μέσω των νέων τεχνολογιών.

 

Eleni Tziafa ( http://users.uoa.gr/~eltziafa ) is an Assistant Professor of Translation at the Department of French Language and Literature of the National and Kapodistrian University of Athens. Since 2020 she is a member of the Associate Teaching Staff in postgraduate programmes in Education at the School of Humanities of the Hellenic Open University. She is Secretary of the Hellenic Society of Translation Studies.

She is a graduate of the Department of Philology of the Aristotle University of Thessaloniki, she holds a Master's degree from the Interdepartmental Postgraduate Programme in Language and Communication Sciences in the New Economic Environment, specialising in "Applications of Technology in Language and Communication Sciences", an MBA in Finance from the École supérieure de commerce et management (Groupe ESCEM), a PhD from the Interdepartmental Postgraduate Programme in Translation and Interpreting of the Aristotle University of Thessaloniki. 

She has been working as a freelance translator and interpreter since 1995. She has translated Nataly Kelly & Jost Zetzsche's book Found in translation and Patrick Modiano's novel A Pedigree. She has participated in various research projects in Greece and abroad. 

Her research interests revolve around translation, technology and education, machine or computer-assisted translation, corpus linguistics and its applications in lexicography, natural language processing, critical discourse analysis, language teaching and technology. Her recent research focuses on the use of tools and methods of corpus linguistics in issues related to translation, discourse analysis and language learning, audio-visual translation, and the training of translators via new technologies.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Νέα Πτέρυγα
Γραφείο 1α
54124
Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310-99.75.28
e-mail: secretary@hs4ts.gr