Βιλελμίνη Σωσώνη

Η Βιλελμίνη Σωσώνη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έχει διδάξει Ειδική Μετάφραση στο Ηνωμένο Βασίλειο στα Πανεπιστήμια του Surrey, του Westminster, του Roehampton και του Wolverhampton, και στην Ελλάδα στο ΕΚΠΑ, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο και στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Έχει επίσης εκτενή επαγγελματική εμπειρία έχοντας εργαστεί ως επαγγελματίας μεταφράστρια, επιμελήτρια και υποτιτλίστρια. Σπούδασε Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία στον Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών στη Μετάφραση από το Πανεπιστήμο του Surrey. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους τομείς της Μετάφρασης Θεσμικών και Πολιτικών Κειμένων, της Ανάλυσης Σωμάτων Κειμένων, της Οπτικοακουστικής Μετάφρασης και της Προσβασιμότητας, καθώς και της Μηχανικής Μετάφρασης και της Γνωσιακής Επιστήμης. Είναι, μεταξύ άλλων, ιδρυτικό μέλος του Εργαστηρίου «Γλώσσα και Πολιτική» του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Ελληνικού Παραρτήματος του Women in Localization και μέλος του «Κέντρου Έρευνας για τη Μετάφραση και τις Διαπολιτισμικές Σπουδές» του Πανεπιστημίου του Roehampton. Είναι επίσης μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Διαχείρισης του European Masters in Technology for Translation and Interpreting (EMTTI) που χρηματοδοτείται από το Erasmus+. Έχει συμμετάσχει στα ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα Resonant, Trumpet, TraMOOC και Eurolect Observatory, ενώ ήταν επιστημονικά υπεύθυνη στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο του έργου Training Action for Legal Practitioners: Linguistic Skills and Translation in EU Competition Law. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους, ενώ έχει συνεπιμεληθεί συλλογικούς τόμους και ειδικά τεύχη περιοδικών σχετικά με τη Μετάφραση.

 

Vilelmini Sosoni is an Assistant Professor at the Department of Foreign Languages, Translation and Interpreting at the Ionian University in Greece. She has taught Specialised Translation in the United Kingdom at the University of Surrey, the University of Westminster, Roehampton University and the University of Wolverhampton, and in Greece at the National and Kapodistrian University of Athens, Metropolitan College and the Institut Français d’ Athènes. She also has extensive professional experience having worked as a professional translator, editor and subtitler. She studied English Language and Literature at the National and Kapodistrian University of Athens and holds an MA in Translation and a PhD in Translation and Text Linguistics from the University of Surrey. Her research interests lie in the areas of the Translation of Institutional and Political Texts, Corpus Linguistics, Audiovisual Translation and Accessibility, as well as Machine Translation and Cognitive Science. She is, among others, a founding member of the Laboratory "Language and Politics" of the Ionian University and the Greek Chapter of Women in Localization and a member of the "Research Centre for Translation and Intercultural Studies" of the University of Roehampton. She is also a member of the Advisory Board and the Management Board of the European Master’s in Technology for Translation and Interpreting (EM TTI) funded by Erasmus+. She has participated in several EU-funded projects, notably Resonant, Trumpet, TraMOOC, Eurolect Observatory and Training Action for Legal Practitioners: Linguistic Skills and Translation in EU Competition Law, while she has edited several volumes and books on translation and published numerous articles in international journals and collective volumes.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Νέα Πτέρυγα
Γραφείο 1α
54124
Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310-99.75.28
e-mail: secretary@hs4ts.gr