ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. ΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ KΑΙ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Νέα Πτέρυγα
Γραφείο 1α
54124
Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310-99.75.28
e-mail: secretary@hs4ts.gr