Ψηφιακές λογοτεχνικές σπουδές

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

Συγγραφείς:

  • Δημητρούλια, Ξανθίππη

  • Τικτοπούλου, Αικατερίνη

Το παρόν εγχειρίδιο επιδιώκει να εισαγάγει τους φοιτητές / αναγνώστες στις ριζικές ανατροπές που η ψηφιακή συνθήκη εισηγείται για την εγγραμματοσύνη, τις πολιτισμικές πρακτικές της ανάγνωσης και της γραφής και, ειδικότερα, για τη συγγραφή, ανάγνωση, έκδοση και μελέτη της λογοτεχνίας. Στο πλαίσιο των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών, που σήμερα βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης για την ενίσχυση της παρουσίας τους στο ακαδημαϊκό και κοινωνικό χώρο, το εγχειρίδιο για τις ψηφιακές λογοτεχνικές σπουδές έχει διπλό προσανατολισμό, θεωρητικό και πρακτικό. Σε επίπεδο θεωρίας, εισάγει στις βασικές έννοιες της υπερκειμενικότητας, της πολυτροπικότητας, της δικτύωσης και των ειδικών πραγματώσεών τους στα διάφορα κείμενα, με έμφαση στα λογοτεχνικά κείμενα που ψηφιοποιούνται ή δημιουργούνται εξαρχής ηλεκτρονικά. Παράλληλα, υπογραμμίζει την θεωρητική αυτονομία της φιλολογίας, η οποία χρησιμοποιεί τα δικά της μοντέλα, σε σχέση διάδρασης με τις άλλες επιστήμες στο πλαίσιο της διεπιστημονικότητας των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών. Σε πρακτικό επίπεδο, παρουσιάζονται οι νέοι τύποι κειμένου σε όλες τις εκφάνσεις τους, υλικές και άυλες, οι νέες μορφές λογοτεχνικότητας που παραμένουν υπό συζήτηση, διάφορα έργα μελέτης της λογοτεχνίας, ως παραδείγματα για τη συγκρότηση μιας ελληνικής κοινότητας πρακτικής στις ψηφιακές λογοτεχνικές σπουδές. Τέλος, οι φοιτητές εισάγονται στις γλώσσες σήμανσης των ηλεκτρονικών κειμένων και μαθαίνουν τις βασικές αρχές του διαμοιρασμού και των πρωτοκόλλων και προτύπων έκδοσης κειμένων.

Είναι το πρώτο βιβλίο σχετικά με το αντικείμενο των ψηφιακών λογοτεχνικών σπουδών, σε μια περίοδο όπου υπάρχει ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου διεθνώς.

https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5827

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Νέα Πτέρυγα
Γραφείο 1α
54124
Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310-99.75.28
e-mail: secretary@hs4ts.gr