Διεύθυνση επικοινωνίας

Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολόγων
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Νέα Πτέρυγα
Γραφείο 1α
54124
Θεσσαλονίκη

Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με τη Γραμματέα της Εταιρείας

Γραμματέας

Ελένη Τζιάφα
Επίκουρη καθηγήτρια
ΕΚΠΑ

e-mail: secretary@hs4ts.gr

Αφήστε το μήνυμά σας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Νέα Πτέρυγα
Γραφείο 1α
54124
Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310-99.75.28
e-mail: secretary@hs4ts.gr