Πώς να γίνετε μέλος

Η Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολογίας (Ε.Ε.Μ) είναι ο μοναδικός οργανωμένος επιστημονικός φορέας της μετάφρασης-μεταφρασεολογίας στην Ελλάδα. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2011, στο πλαίσιο της 2ης Συνάντησης Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων στη Θεσσαλονίκη. Μέλος της μπορεί να γίνει όποιος ασχολείται συστηματικά με τα αντικείμενα της μετάφρασης και της διερμηνείας. Για να γίνετε μέλος, πρέπει να ζητήσετε την εγγραφή σας με την αποστολή της αίτησης νέου μέλους στη διεύθυνση secretary@hs4ts.gr. Η συνδρομή της Εταιρείας ανέρχεται στα 20 ευρώ και η πληρωμή γίνεται με μετρητά και κατάθεση σε λογαριασμό της Εταιρείας. Για να μπορέσει να επιτελέσει το έργο της, η Εταιρεία στηρίζεται αποκλειστικά στα μέλη και τους φίλους της. Βοηθήστε τη να δυναμώσει για να βοηθήσει και αυτή με τη σειρά της στην προβολή της μετάφρασης και της μεταφρασεολογίας στον ελληνόφωνο χώρο και στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.