Επικοινωνία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολόγων
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Νέα Πτέρυγα
Γραφείο 1α
T.K. 54124, Θεσσαλονίκη

E-MAIL

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΕΜ

Ελένη Τζιάφα,

Αναπλ. Καθ. ΕΚΠΑ

secretary@hs4ts.gr