Κυριακή Κουρούνη

Kyriaki Kourouni is a Senior Fellow at the Department of Translation and Intercultural Studies. She holds a BA (Hons) from Aristotle University, an MA in Translation from the University of Surrey, UK as well as a DEA in Translation and Intercultural Studies and a European Doctorate (cum laude) from Universitat Rovira i Virgili, Spain. She teaches courses related to scientific and technical translation, translation technology. She has over 10 years experience in translation and subtitling. Her research interests include translator training, with a preference for process-oriented translator training, and translation technology.

She is currently a member of the Intercultural Studies Group (http://isg.urv.es), Board Member of the Hellenic Society for Translation Studies (http://hs4ts.gr/) and Vice-President of the European Society for Translation Studies (http://www.est-translationstudies.org). She has served as Vice-President of the Panhellenic Association of Translators (www.pem.gr, 2008-2010) and as a member of the Translation Technology Committee set up by the International Federation of Translators (www.fit-ift.org, 2010-2012).

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Νέα Πτέρυγα
Γραφείο 1α
54124
Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310-99.75.28
e-mail: eloupaki@frl.auth.gr