Ελπίδα Λουπάκη

Η Ελπίδα Λουπάκη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στον Τομέα Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Περιγραφική Μεταφρασεολογία – Ορολογία».

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην επαγγελματική μετάφραση από το Institut de Traducteurs dInterprètes et de Relations Internationales του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου και είναι διδάκτορας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας. Από το 2014 έχει λάβει την πιστοποίηση ECQA για τη Διαχείριση Ορολογίας.

Η ερευνητική της δραστηριότητα αφορά τα αντικείμενα της Μετάφρασης κειμένων της ΕΕ, της Διαχείρισης Ορολογίας, της Μετάφρασης Δημοσιογραφικού Λόγου καθώς και της σχέσης Μετάφρασης και Ιδεολογίας. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα, έχει συντονίσει σχέδια ορολογίας σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και είναι μέλος του μητρώου ειδικών επαληθευτών ορολογικής και μεταφραστικής εναρμόνισης του ΕΛΟΤ. Εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους. Έχει μεταφράσει βιβλία από τη γαλλική προς την ελληνική γλώσσα.

Είναι εκπρόσωπος του προγράμματος AGORA για το ΑΠΘ, μέλος της European Society for Translation Studies, της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας και της EAFT.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Νέα Πτέρυγα
Γραφείο 1α
54124
Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310-99.75.28
e-mail: eloupaki@frl.auth.gr

Search