Βάσω Γιαννακοπούλου

Η Βάσω Γιαννακοπούλου είναι Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο τη Λογοτεχνική Μετάφραση στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το ΔΔΜΠΣ «Μετάφραση-Μεταφρασεολογία» και Διδακτορικού Τίτλου από το ΕΚΠΑ με θέμα την πρόσληψη του Άμλετ μέσα από την περίπτωση τεσσάρων μεταφράσεων του έργου στην ελληνική κατά τον 20ο αιώνα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε ζητήματα λογοτεχνικής μετάφρασης, θεατρικής μετάφραση, πρόσληψης Σαίξπηρ, ιστορίας μετάφρασης, υφολογίας, κοινωνιολογίας της μετάφρασης και διασημειωτικής μετάφρασης. Ερευνητικές εργασίες της έχει παρουσιάσει σε διεθνή και εγχώρια συνέδρια και έχουν δημοσιευτεί σε ακαδημαϊκά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Έχει εργαστεί ως μεταφράστρια στο ζεύγος γλωσσών αγγλική-ελληνική. Έχει διδάξει μετάφραση στο ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, και έχει συνεργαστεί με το Distance MA in Translation Studies του Πανεπιστημίου του Birmingham ως εξωτερική συνεργάτης.

Προσωπική ιστοσελίδα εδώ και εδώ. Δημοσιευμένες μεταφράσεις εδώ.

 

Vasso Giannakopoulou is a Lecturer in Literary Translation at the Department of English Studies of the University of Cyprus. She holds a BA from the National and Kapodistrian University of Athens, an MA from the Interuniversity Interdepartmental Postgraduate Programme “Translation-Translation Studies,” and a PhD on the Greek reception of Hamlet on the case of four translations that span the 20th century. Her academic interests include literary translation, theatre translation, Shakespeare reception, translation history, style, translation sociology, and intersemiotic translation. She has presented her research in local and international conferences and published articles in peer-reviewed journals, edited volumes, and conference proceedings. She has translated professionally in the language pair English-Greek. She has taught translation at the University of Athens and the University of Cyprus, and has collaborated as an external tutor with the distance MA in Translation Studies of the University of Birmingham.

Personal website here and here. Published translations here.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Νέα Πτέρυγα
Γραφείο 1α
54124
Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310-99.75.28
e-mail: eloupaki@frl.auth.gr